Bezpieczeństwo danych

Baza danych B2C jest budowana i przetwarzana zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawo Telekomunikacyjne i wymaganiami UODO.

Baza posiada wszelkie wymagane zgody konsumenckie, które pozwalają przetwarzać i udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim na potrzeby realizacji kampanii marketingowych.

Skontaktuj się z nami